Dr. Aczél Petra


nyelvész, kommunikációkutató; egyetemi tanár


Személyes adatok
 

Születési idő, hely: 1971. szeptember 30., Budapest

 
 

Végzettség

 

2011

Habilitált doktori cím elnyerése (summa cum laude), Eötvös Loránd Tudományegyetem, nyelvtudományok. Habilitációs előadás: Retorikai gyakorlat - retorikai elmélet (egyetemi előadás), Netoric: An Approach to New Media Rhetoric (angol nyelvű tudományos előadás)

 

2003

PhD fokozat elnyerése (summa cum laude), Eötvös Loránd Tudományegyetem, nyelvtudományok, retorika. A disszertáció címe: Szóval győzni. A klasszikus retorikai hagyomány és az érvelés modern elméletei


1991 – 1996

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom szakSzakmai továbbképzések
 


2003 

Kultúra és az Európai Unió – akkreditált továbbképzési program, szóbeli, írásbeli záróvizsgával


2003

Közösségi marketing – a KPMG – BME Akadémia akkreditált továbbképzése


2000

PR Workshop (Tempus Program, European Center for Strategic Management of Universities, Belgium) Szegedi Tudományegyetem – A non profit szervezetek, valamint a felsőoktatás intézményközi és belső kapcsolatrendszere


1996

Mentor course – vezetőtanári képzés angol nyelven – Fővárosi Pedagógiai IntézetNyelvtudás
 


Angol: folyékony (állami felsőfokú nyelvvizsga, egyetemi abszolutórium)
Német: társalgási (alapfokú, szakmaival bővített egyetemi nyelvvizsga)
 

 

Oktatói, vezetői, oktatásszervezői gyakorlat

 

2011. február 1. – 

Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Beosztás:
egyetemi tanár

Vezetői megbízás:
intézetigazgató-helyettes (2011. október 1.-december 31.)
intézetigazgató (2012. január 1.-)

Doktori Iskola:
Társadalmi kommunikáció Doktori Iskola, törzstag

Oktatott tárgyak: 
Kommunikáció- és médiatudomány BA és MA képzésekben, Az információs társadalom és az új média kultúrája, Médiakommunikáció, A kommunikáció és média különböző típusú leírásai, Politikai retorika, Szervezetek külső-belső kommunikációja (globalizáció), Reprezentációelméletek, Asszertív kommunikáció, Kommunikációs tréning 


2007 – 2011  

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kommunikáció és Média Intézet

Beosztás:  
egyetemi docens

Vezetői megbízás: 
intézetvezető-helyettes (2007. szeptember 1.- 2010 január 1.)

Doktori Iskola: 
Nyelvtudományi Doktori Iskola, témavezető

Oktatott tárgyak:
Kommunikáció- és médiatudomány BA és MA képzésekben, Bevezetés a kommunikációelméletbe, Személyközi és csoportkommunikáció, Közéleti kommunikáció, Kultúraközi kommunikáció, Médiaműfajok, Nyilvános beszéd és prezentáció, Idegen nyelvű szakszövegolvasás, Szemiotika, A tervezett kommunikáció elméletei, A közvetlen emberi kommunikáció elméletei, Közösség és deliberáció

Oktatásszervezés:
Kommunikáció- és médiatudomány MA szak akkreditációja, OTDK versenyzők felkészítése ( 3., 5. helyezések)

Intézményi megbízatások:
Kari Tanácsi tagság
 


2004 – 2011

Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció Tanszék, illetve Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék

Beosztás:   
főiskolai adjunktus, docens majd egyetemi docens

Oktatott tárgyak:
Kommunikáció- és médiatudomány BA és Kommunikációtanár MA képzésekben, Bevezetés a kommunikációelméletbe, Szemiotika, Tömegkommunikáció, Retorika, Meggyőző kommunikáció, Kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei, Hatékony kommunikáció

Oktatásszervezés:
Kommunikáció- és Médiatudomány BA szak akkreditációja, Kommunikációtanár MA szak akkreditációja

Intézményi megbízatások:
Kari Tanácsi tagság


 


2005 – 2008

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Magyar Nyelv és Kommunikáció Tanszék

Beosztás:
főiskolai adjunktus majd docens

Oktatott tárgyak:
Kommunikációelmélet, Retorika, Általános nyelvészet, PR kommunikáció

Oktatásszervezés:
Kommunikáció- és Médiatudomány BA szak akkreditációja, szakfelelős 


2000 – 2002

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar, Logika Tanszék

Beosztás:
egyetemi tanársegéd

Oktatott tárgyak:
Retorika, Jogi érvelés
 


1997 – 2003

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar, Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Beosztás: 
főiskolai tanársegéd

Oktatott tárgyak:
Beszédtechnika, Általános nyelvészet, Retorika

Oktatásszervezés:
Kossuth Lajos Országos Szónokverseny és konferencia szervezése, a Retorika elmélete és gyakorlata címen akkreditált tanári továbbképző program programfelelőse 


1993 – 2001

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Beosztás:
megbízott előadó

Oktatott tárgyak:
Retorika, Stilisztika
 


1995 – 2001

Patrona Hungariae Általános-, Zeneiskola, Gimnázium és Szakiskola,

Beosztás: 
angoltanár

 További oktatási, kurzusvezetői gyakorlat
 


folyamatos:


2006 – 

Korányi Frigyes Szakkollégium, Semmelweis Orvostudományi Egyetem – kurzusvezető: gyakorlati retorika


1999 –   

Szent Ignác Szakkollégium – kurzusvezető tanár: retorika,esszéírás


időszakos:

 


2009

Matthias Corvinus Collegium, kurzusvezető: Közéleti kommunikáció


2001 – 2003 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, szakfordító és tolmácsképző program – kurzusvezető: beszédművelés és retorika


2001 – 2002  

Eötvös József Collegium, Eötvös Loránd Tudományegyetem – kurzusvezető: retorika, esszéírásKutatás, programvezetés
 

 

2009 –   

Gerhardus Intézet, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola

Médiakutatás, médiaelemzés, újmédia-lexikonTananyagfejlesztés
 


2007

HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0020/1.0  A hatékony kommunikáció elmélete és gyakorlata moduljainak kidolgozása: MCs 57, 58, 59, 60, elektronikus oktatási segédanyag. Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző FőiskolaVezetői, tanácsadói szakmai gyakorlat
 

 

2002 – 2004

Balassi Bálint Intézet

Beosztás:
nemzetközi és tájékoztatási igazgató

Feladat:
Az intézet kulturális programjainak előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az oktatási és kulturális programok népszerűsítése, belső és külső intézményi kommunikációs feladatok stratégiájának kidolgozása és irányítása, sajtó- és médiakapcsolatok irányítása
 


2001 – 2002

Oktatási Minisztérium, miniszteri kabinet

Beosztás: felsőoktatási és kommunikációs szakreferens
Feladat: oktatási-kommunikációs háttéranyagok előkészítése, sajtóanyagok készítése, beszédírás, levelezés, kommunikációs szakértés

 Szakértői megbízatások
 

 

2012. január –

Nemzeti Tehetség Program Szakmai Tanácsának tagja


2011. január –

Nemzeti Alaptanterv tartalmi kidolgozását koordináló és ellenőrző NAT-bizottság, tag


2010 – 2011

Mindentudás Egyeteme 2.0 projekt, Tudományos Szakmai Tanácsadó Testület, tag
http://mindentudas.hu/impresszum.html


2010. november

e-Etikett: A digitális együttélés szabályai, Magyar Telekom, szakértőTréningvezetés, tréning szakmai irányítása
 


DFT-Hungária


2011 – 

Győzni szavakkal. Kommunikációs mesterkurzus, DFT-Hungária, szakmai irányítás 


2010 –

Etikett és protokoll mesterkurzus, DFT-Hungária, előadó 


2007 –

Közéleti beszédíró mesterkurzus, DFT-Hungária, előadó és gyakorlatvezető Tudományszervezés
 

 

2006

MTA Miskolci Területi Bizottság Kommunikációtudományi munkabizottság, alapító tag


1999 –

Országos Kossuth Lajos Szónokverseny és Retorikai Konferencia, szervező, zsűritagÖsztöndíjak
 

 

2006/2007

Kiegészítő Posztdoktori Ösztöndíj, Oktatási Minisztérium


2005/2006

Deák Ferenc Ösztöndíj, Oktatási Minisztérium

 
 

Díjak

2012

Év oktatója, Budapesti Corvinus Egyetem


2010

Arany Búzaszem Díj, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége


2009 

A legjobb előadó díja, Semiotica Agriensis 5., Szemiotikai Társaság


2006 

Sebők Tamás-díj, Magyar Kommunikációtudományi Társaság

 
 

 
Szervezeti tagság


Rhetoric Society of Europe, tag

European Communication Research and Education Association,  Philosophy of Communication szekciója, tag

Visual Learning Laboratory / Képi Tanulás Műhelye, Budapesti Műszaki
Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék

Magyar Kommunikációtudományi Társaság, alapító tag, jelenleg elnök

Magyar Szemiotikai Társaság, tag

Govor, szerkesztőbizottsági tag

Új Köznevelés, szerkesztőbizottsági elnök