Aczél Petra teljes, aktuális közlemény- és hivatkozásjegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában

itt

megtekinthető

 Önálló (letölthető) könyvek (szerző, társszerző):

Aczél Petra 2017. Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban. Tinta: Budapest.

Aczél Petra - Andok Monika - Bokor Tamás 2015. Műveljük a médiát!. NMHH-Bűvösvölgy: Budapest

Aczél Petra 2012. Médiaretorika. Magyar Mercurius: Budapest.

Aczél Petra 2009. Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány. Pozsony: Kalligram, 2009.

Aczél Petra–Bencze Lóránt 2007. Hatékonyság és meggyőzés a kommunikációban. Budapest: L’Harmattan. 2., 6., 19., 23. fejezetek. 

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004. Retorika. Budapest: Osiris Kiadó. 253-427.

Bencze Lóránt–L. Aczél Petra 2001. Mikor, miért, kinek, hogyan. II./I.-II. A hét szabad művészet könyvtára. Budapest: Corvinus. 49-58, 265-330.

L. Aczél Petra 2001. Retorika. A szóból épült gondolat. Budapest: Krónika Nova Kiadó.

Letölthető tanulmányok:

https://uni-corvinus.academia.edu/PetraAczél

https://www.researchgate.net/profile/Petra_Aczel